Ahşabın Bazı Özellikleri

Aşağıdaki tabloda 17 yaygın ahşap türünün bazı mekanik özelliklerini bulacaksınız. Bu tablo ile neden Kavak ağacının doğramada kullanılmadığı ya da neden güvertelerde Tik kullanıldığı gibi genel uygulamaların sırlarını bulacaksınız.

Bilginiz olması için bu kıstasların belirlenmesi basit anlatılması gerekirse şöyle yapılır:
Özgül ağırlık, ağacın ağırlığının, aynı hacımda ki suyun ağırlığına oranıdır. Teğet ve yarıçapsal hareketler, bir tahta kururken, damarlarının dik ölçüsünde meydana gelen yüzde (%) değişim olarak verilmiştir. Ezilme kuvvetini bulmak için mühendisler ağacın damarlarına paralel bir takoz vasıtası ile ağaç kırılıncaya kadar yük bindirirler. Bükülme kuvveti için ise aynı işlem damarlara dik bir takoz ile yapılır. Katılık taşıyıcı bir ahşap kiriş belli bir ölçüde seğim verinceye kadar dik olarak uygulanan bir kuvvet ile belirlenir.Sertlik ise, metal bir top ahşap bir yüzeye yarısına kadar gömülerek tayin edilir.