Çatkı Elemanlarında Delme ve Kertme Kuralları

Ahşap yapı inşaatında tam çatkıyı bitiridiğinizde ki yapının en keyifli halidir, birileri gelip sizin yaptıklarınızı delmeye, kertmeye, bozmaya başlarlar. Tesisatçılar:Isıtma borularını, kabloları ve milyon tane başka tesisat malzemesini genellikle kirişlerin veya merteklerin içerisinden, açılacak deliklerden geçirmek durumunda kalırsınız. Çünkü bu elemanların altından geçirmek ancak çok özel tavan tasarımları ile mümkün olacaktır. Kiriş ve mertekleri kertme ve delmenin emniyetli yolları vardır ancak bu kurallara çık sıkı uyulması gerekir.

Kuzey Amerika’da da müteahhitlerin başlıca sorunlarından biri, kurallara uygun olarak delik delmek yerine, sıkı bir çekiç darbesi ile panel patlatan, I-kiriş ortasını patlatarak boru geçiriveren aklı evvel tesisatçılardır.

Verdiğim resimdeki uyulması gereken ölçüler nominal değil net ölçüler olmalıdır. I- Kirişler için üretici firmalar kendileri bu kısıtlamaları yayınlarlar.

  • Hiç bir zaman, hiç bir kalasın kenarına, cumbasına 5 cm den daha yakın delik delmeyiniz.
  • Bir kirişin derinliğinin üçte birini geçen bir delik, hiçbir zaman delmeyiniz.
  • Hiç bir zaman bir kirişin veya merteğin ortadaki üçte birlik kısmında delik delmeyiniz ve kertme yapmayınız. Bu alan ahşabın taşıdığı yükün en fazla gerilim yarattığı bölgedir.
  • Kiriş veya merteklerin iki başında ahşabın derinliğinin dörtte birinde yapabileceğiniz kertmelerin dışında, ahşabın diğer bölgelerinde, hiçbir zaman kalas derinliğinin altıda birini geçen derinlikte kertme yapmayınız.
  • Hiçbir zaman kertmelerinizin boyu kalas derinliğinin üçte birinden uzun olmasın.