King Studs

İngilizce terim

Seren Dikmeleri
Hatıl dikmelerinin çivilendiği ve açıklığın iki yanındaki tam boy dikmelere seren dikmesi diyoruz. Seren dikmeleri başlıklar arasındaki elemanları destekler.

Bazen hatıl dikmeleri yerine seren dikmesine bağlanmış çelik askı elemanı kullanarakta hatıl taşıtılabilir.