Makas

“Bir çatıyı ya da köprüyü taşımak üzere ahşap beton , çelik veya hafif alaşımlar ile yapılan, basınç ve çekme çubuklarından meydana gelen çerçeve” demiş Doğan Hasol Mimarlık Sözlüğü. Şimdilerde kompozit malzemeler ile yapılan yeni denemeler de var. İngilizcesi: truss. Roof trusses : çatı makasları oluyor.

Asma Makas: Üzerine gelen yükleri dikmeler yerine yanlamalar aracılığı ile mesnetlere aktaran makas. Asma makasta babalar çekme çubuğu olarak çalışır.

Oturtma Makas: Üzerine gelen yükleri, dikmeler aracılığı ile taşıyıcılara aktaran makas

Yarım Makas: Bir ahşap kırma çatıda mesnetten ( dış duvardan ) eğik mahyaya kadar uzanan makas parçası.

 1. Mahya ayağı
 2. Ara aşığı
 3. Damlalık aşığı
 4. Dikme
 5. Baba
 6. Yanlama
 7. Kuşaklama
 8. Göğüsleme
 9. Bırakma kiriş
 10. Gergi
 11. Mertek