Taşıyı olan veya olmayan duvarlar için doğru çatkılar

Alt ve üst başlıklar ( İng.: Top plate ve bottom plate )

Ahşap iskeletli bir duvar, alt ve üst başlıklar arasında eşit aralıklar ( Genellikle 41 veya 61cm aks aralıkları9 ile yerleştirilmiş dikmeler ( Genellikle 5×10 veya 5×15 cm nominal ölçülerdedir) topluluğudur.

Üst başlık aynı zamanda yangın durumunda alev tutucu olarak iş görerek alevlerin yandaki mekana geçmesini geciktirir.

Üst başlık tek veya çift olabilir. Çift üst başlık yük taşıyan duvarlarda yaygın kullanılmakta ise de, çatı makaslarının veya döşeme kirişlerinin doğrudan duvar dikmelerinin üzerine denk getirilerek oturtulduğu durumlarda sadece tek bir üst başlık kullanılabilir.

Hatıllar ( İng.: Header )
Duvar içindeki geniş açıklıklar, kapı ve pencere gibi boşlukları geçmek için yapılır. Açıklığın genişliği duvar dikmelerinin aks aralıklarından fazla olduğu zaman -ki çoğu açıklıklar 61cm den fazladır – düzeni bozulmuş dikmelerin yükünün taşınması için bir hatıl kullanılması gerekir.

Hatıl, geçtiği açıklık üzerindeki yükü destekliyecek şekilde ölçümlendirilmiş basit bir kiriştir. Basit konut yapılarında hatıl, kılıcına çakılmış bir çift 5×10 veya 5×15 cm nominal ölçüdeki ahşaptan oluşur. Geniş açıklıklarda hatıl tablolarına bakılması gerekir.

Hatıl dikmeleri ( İng.: Jack Studs ) ve seren dikmeleri ( İng.: King studs )
Hatıllar, iki başlarından birer adet “hatıl dikmesi” olarak adlandırdığımız taşıyıcı dikme ile desteklenir.

Hatıl dikmeleri ki bazen yan dikme ( İng.: Trimmer ) olarak adlandırılırlar, hatılların her iki başlarının altlarına yerleştirilir ve hatılın taşıdığı yükü alt başlığa ve sonrada altındaki çatkıya iletirler.

Hatıl dikmelerinin çivilendiği ve açıklığın iki yanındaki tam boy dikmelere “seren dikmesi” ( İng.: King stud ) diyoruz. Seren dikmeleri başlıklar arasındaki elemanları destekler.

Bazen geniş açıklıklar üzerindeki hatılların taşınması için yeterli taşıyıcı yüzeyin olabilmesi için hatıl dikmelerinin çift kullanılması gerekebilir. Hatıl dikmelerinin yerine, seren dikmesine bağlanmış çelik askı elemanları da kullanılabilir.

Denizlik atkısı ( İng.: saddle veya sill ) ve Topal dikmeler ( İng.: Cripple )
Denizlik atkısı pencere açıklıklarının altını oluşturur. Denizlik atkısı, seren dikmelerinin arasına yatık ( Hatıllar gibi kılıcına değil ) olarak çakılan ve duvar kalınlığına göre 5X10 veya 5×15 cm nominal ölçülerdeki parçalardır.

Topal dikmeler, denizliğin altında duran ve duvar kalınlığına göre 5×10 veya 5×15 cm nominal kesitlerdeki parçalardır. Hatılın yüksekliğine bağlı olarak, hatıl ve üst başlık arasınada topal dikme koyulabilir. Topal dikmeler, açıklık olmasa idi, normal bir dikmenin geleceği noktalara yerleştirilir.