Bursa Belediye Kanunu

Türkçesi Bursa Belediye Kanunu

1995 yılında TSE tarafından yayınlanmış bir kitapçık. Nereden mi buldum ? Uzun bir dönem ISO Ahşap Yapılar Teknik Komitesi’nde TSE adına Türkiye’yi temsil ediyordum, oralardan kalma. Dolapların birinde önüme çıkıverdi. Sultan 2. Beyazıd Han ( 1447 – 1512 ) tarafından 1502 tarihinde çıkarılmış. Orjinali Topkapı Sarayı kütüphanesinde.

Defter örneği budur ki;

İktidar sahibi Padişahdan gelen emirde:

diye başlıyor ve meyvelerden başlayıp hayvan derilerine kadar neyin kaç liraya satılacağını, neyin kaç ilmek veya hangi ölçüde olacağını belirliyor. Bizi ilgilendiren kısmı tabii ki:

KERESTELER

Padavra tahtasının uzunluğu bina zirai ile iki zira olup yüz tanesinde yirmi taneden fazla kapak bulunmayacak. Beş padavra, dört padavra diye satıldığında asıl tahtalar o kadar çıkacak, fazla noksan olmayacak.

Bıçkı tahtasının uzunluğu sekiz karış,

Turra tahtası dokuz karış,

Hızar tahtası on iki karış,

olacak. Eskiden de böyle imiş, sonra kökünen bozulmuş. sebebi yukarıda açıklanan, Halen kanunu üzerine kararlaştırıldı.

Ve hamallar nalsız at kullanmayıp bağ yükünün iki yükünden ziyade getirmeyecek.

Katır odununun uzunluğu üç karış,

Deve odunu altı karış

olur. Ve Uludağdan nasıl yükletilmiş ise şehire o halde gelirdi. Halen bölünüp kısa kesilirmiş. Men edilip eski kanun kararlaştırıldı. Gözetilirse. Değişikliğin sebebininde, devecilerden her şehire geldiklerinde Belediye adamlarının akçeler almış olduğu anlaşıldı.

Bir bina zirai = 75 cm bunu biliyorum.

Başka ne anlıyoruz?

Beş padavra dört padavra diye satılıyormuş. Vay anasına !

Oduncular kısa kesip kazık atıyormuş,

Belediyenin adamları devecilerden avanta alıyormuş…

Böyle matrak şeylere bayılıyorum. Hele tamamını okusanız yerlere yatarsınız. Belli ki padişahın tepesi atmış.

Atar tabii: Beş padavrayı dört padavra diye satarsan adamın tahtaları oynar tabi.

Benim anlamadığım, niye beş padavrayı dört diye satıyorlarmış ? Kampanya mı var yoksa kaçak köçek işleri mi ?